Příspěvek v hmotné nouzi nyní činí 3126 korun. Pracovníci, kteří si už v květnu odpracují třicet hodin veřejných prací, dostanou už 550 korun na víc, jako takzvaný bonus. Od července se pravidla již trochu změní. Kdo neprojeví zájem byť jen na dvacet hodin měsíčně, bude pobírat jen 2020 korun, místo současných 3126 korun. Ti, co si odpracují dvacet hodin, zůstanou na této částce, a ti, kteří si odpracují třicet hodin, dostanou 3679 korun. Proto, kdo chce v červenci mít vyšší částku než 2020 korun, musí už v červnu začít pracovat ve veřejné službě.

Město se rozhodlo zatím uzavírat s těmito pracovníky týdenní smlouvy. „Je pro město organizačně jednodušší, když si lidé odpracují hodiny v celku. Nyní už veřejnou službu vykovává devět lidí a do konce května již máme obsazeno. Občané pobírající příspěvky na živobytí mají zájem a chodí se na odbor sociálních věcí informovat,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Město od 1. června očekává nárůst zájmu o veřejnou službu, a proto vytvořilo další dvě stanoviště, kde se budou lidé hlásit. „Vedle magistrátu se občané mohou hlásit na ulici Jarošově na Šumbarku a na ulici J. Gagarina v Podlesí. Budeme muset přijmout zaměstnance, kteří budou sepisovat smlouvy o výkonu veřejné služby a vydávat potvrzení o jejím vykonání. Jejich úkolem bude také přidělovat a kontrolovat práci, vydávat a přebírat ochranné pracovní osobní prostředky,“ objasnila Pondělíčková.

Město také musí v jednotlivých lokalitách zajistit prostor pro uskladnění pracovních předmětů. Podle odhadu odboru sociálních věcí by veřejnou službu mohlo v Havířově vykonávat zhruba 600 lidí.

Podmínkou pro vykonávání veřejné služby je potvrzení o schopnosti vykonávat službu od lékaře a trvalý pobyt v Havířově. Město je povinno vybavit pracovníky ochrannými pomůckami, které jsou v hodnotě zhruba 150 korun. Pracovníci budou nosit zelené reflexní vesty, kterými se odliší od lidí vykonávajících veřejně prospěšné práce nosící oranžové vesty s nápisem Čisté město Havířov.

„Také jsme povinni uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo ji bude způsobena. Částka, kterou budeme muset na úhradu pojištění zaplatit, se pohybuje kolem 31 tisíc korun. Ke krytí sjednaného pojištění může ministerstvo poskytnout dotaci,“ doplnila mluvčí.

Pokud bude o veřejnou službu zájem, je pravděpodobné, že dojde k omezení pracovní činnosti pro veřejně prospěšné pracovníky, kterých město v letní sezoně zaměstnává 70 a v zimním období 30.