Vedení města Český Těšín se rozhodlo vybrat organizaci, která bude v rámci institutu veřejné služby zajišťovat ruční čištění komunikací a veřejných prostranství na území města.

„Veřejná služba tak doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické služby, možnost zachování pracovních dovedností u osob nezaměstnaných déle než půl roku a setrvávajících ve stavu hmotné nouze. Chceme využít novelu zákona, která umožňuje obci využít osoby dlouhodobě nezaměstnané k výkonu veřejné služby pro užitek obce,“ řekl starosta Vít Slováček.

Na základě písemné smlouvy uzavřené mezi obcí a osobou v hmotné nouzi bude možno zabezpečovat pomoc v záležitostech, které jsou konány ve prospěch obce a jejich občanů. Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.

Lidem, kteří tuto povinnost nesplní, bude vypláceno pouze existenční minimum, které činí 2020 korun.