Kdo projížděl v sobotu silnicí spojující Starou Orlovou s částí Výhoda, se asi dost divil, co je to za shromáždění v místech, kde není zhola nic, jen zahrádky po obou stranách cesty. Krátce po poledni se na místě zvaném Obroky sešly stovky lidí, zpravidla pamětníků, ale především absolventů dnes již neexistujícího Polského reálného gymnázia im. Juliusza Slowackiego.

Jeho budova stávala od počátku 20. století právě v Orlové Na Obrokách a studentská léta za jejími zdmi i v okolí prožily tisíce studentů. Škola připravila do života na 2700 svých absolventů, z nichž se řada proslavila v mnoha oborech vědy, kultury i politiky. Jen namátkou lze jmenovat sólistu Berlínské opery Klemense Słowaczka, rodáka ze Stonavy, nebo známého českého herce Bronislava Poloczka, původem z Horní Suché. Mnoho absolventů gymnazia im. Juliusza Slowiackiego dnes žije v Polsku, kde rovněž patří k duchovní a i vědecké elitě národa.

„Nechtěli jsme, aby se tak významné výročí „odbylo“ jen nějakým setkáním. Proto před dvěma lety vznikl několikačlenný organizační výbor pro přípravu oslav a do příprav jsme zapojili desítky lidí,“ řekl jeden z hlavních organizátorů slavnosti, orlovský lékař Bohuslaw Chwajol.

Na místě školy stojí žulový obelisk

Organizátoři setkání oslovili sponzory z řad českých i polských firem a podařilo se jim sehnat prostředky na výrobu a instalaci obelisku, který všem kolemjdoucím připomíná, že v těchto místech stávala budova prvního polského vzdělávacího zařízení na české straně, za řekou Olší.

Vyobrazení na obelisku z červené švédské žuly připomíná orel s roztáhnutými křídly.

„Orel zčásti tvoří erb města Orlové, najdete jej i na polském státním znaku. Orel je pták, který dokáže široce roztáhnout křídla tak, jak to udělali absolventi této školy. A protože řada z nich se tohoto dnešního setkání, z velké části proto, že během války zahynuli v koncentračních táborech, nezúčastnila, věnujeme vzpomínku také jim,“ uvedl ve svém proslovu Chwajol.

Na Obrokách fungovalo polské gymnázium do roku 1962. Poté bylo v důsledku důlních škod přesunuto do Orlové-Lazů a po roce 1989 byla škola přesunuta do Českého Těšína. Pobočku má gymnázium také v Karviné, ta však kvůli snižujícímu se počtu studentů s největší pravděpodobností letos skončí.