Primátor města Havířova František Chobot spolu s generálním ředitelem institutu Václavem Bezecným předali šedesáti absolventům studijního ročníku 2007 až 2009 osvědčení o úspěšném ukončení studia a také propagační materiály města. Zároveň všem poděkovali za projevený zájem a popřáli hodně zdaru do dalších let.

Účastníci si v závěrečné debatě pochvalovali vysokou odbornou úroveň přednášek a rovněž zajímavý výběr námětů. Nezapomněli připomenout ani péči, kterou seniorům věnuje město. I letos zazněly hlasy o možnosti dále pokračovat ve vzdělávání. Tento problém, je ale určitým způsobem limitován finančními prostředky města.

Mezi absolventy bylo i pět seniorů z Horní Suché. Pogratuloval jim místostarosta obce Josef Žerdík.

Akademie III. věku běží v Havířově již od roku 1999, kdy byl vyhlášen Rok seniorů. Od té doby se v tomto studiu vystřídalo přes 350 seniorů a město na něj přispělo celkovou částkou 2,2 milionu korun V minulém roce byl zahájen další dvouletý vzdělávací cyklus.