„V poslední době se již několikrát stalo, že nás lidé upozornili na to, že se jim v telefonu představila neznámá osoba s tím, že se jedná o sociální pracovnici. Po lidech žádala osobní údaje, jako například adresu bydliště, rodné číslo a podobně. Chceme tímto upozornit, že pracovnice sociálního odboru, případně oddělení sociálně právní ochrany dětí, komunikují s klienty především osobně na jednání v budově magistrátu nebo v domácnostech klientů. V takovýchto případech se prokáží oprávněním pro šetření a průkazkou magistrátu města. Rozhodně nezvou telefonicky klienta na jednání do restaurace nebo podobného zařízení,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.