I když žádostí o přijetí bylo od počátku hodně, domov nemohl být v březnu při otevření ihned naplněn a to z několika důvodů. „Klienti, kteří k nám přicházejí, potřebují určitý čas na aklimatizaci a sžití se s prostředím i personálem. Jelikož na počátku potřebují větší péči, nebylo možné přijmout ihned všechny,“ uvedl ředitel Heliosu Milan Dlábek.

Dalším důvodem bylo prošetření každé žádosti a následné schválení komisí. Zde nastává určitý problém. „Lidé si podávají žádosti dopředu. S tím, že budou mít zájem o umístění až za dva či pět let. Přesto i tyto žádosti musí projít šetřením a pak je zařadíme pouze do evidence. Bylo by dobré, kdyby se do zařízení hlásili opravdu senioři, kteří péči domova potřebují nyní,“dodal Dlábek.

Klienti i jejich rodinní příslušníci se často dotazují na měsíční úhradu. Zde dochází k mylným domněnkám. Měsíční cena je 9 430 korun a je rozdělena na ubytování a stravu.

„Ubytování však zahrnuje také například praní ložního či osobního prádla a jejich případných oprav. Dále je zde zahrnuta částka za aktivizační terapie či rehabilitace. Ze zákona musí klientovi zůstat patnáct procent z jeho příjmu na jeho vlastní potřeby. Mnoho lidí si myslí, že cena zahrnuje opravdu pouze ubytování, ale tak tomu není,“ upřesnil ředitel.

Rovněž neplatí, že pokud by měl senior pouze důchod ve výši devět tisíc korun, tedy pod stanovenou taxu, že by nemohl být přijat. „Nezáleží na výši důchodu, ale individuální naléhavosti. Ať má klient jakoukoliv výši důchodu, musí mu zůstat patnáct procent. O zbylou částku se postará zařízení,“ doplnil Milan Dlábek.

Jelikož je kapacita domova zcela zaplněná a lidé si na nové prostředí už z části zvykli, přichází čas na plánování volnočasových aktivit. Ty si budou klienti vybírat sami. „Chceme, aby se tady cítili jako doma. Což znamená, že člověk v domácím prostředí si také sám určí, co by chtěl dělat, o co má zájem. My zde seniorům chceme vyjít maximálně vstříc. Mají k dispozici dotazníky, kde nám sdělují své představy o volnočasovém a kulturním vyžití,“ dodal Milan Dlábek.