„Nutno ovšem zdůraznit, že jsme se tak rozhodli nikoliv z technického hlediska, ale z hlediska lidského a demokratického,“ upozornil místostarosta orlové Radislav Mojžíšek.

Radnice tak reagovala na protesty obyvatel sídliště, kterým vadilo, že by jim pod okny měl vyrůst betonový objekt, který by byl zdrojem hluku a škodlivin.

„Denně tudy projedou a budou okolí zamořovat výfukovými plyny stovky, ne-li tisíce aut,“ zněl jeden z argumentů signatářů petice, kterou podepsalo na osm stovek obyvatel sídliště.

Více o tématu čtěte v Souvisejících článcích

Na informaci o tom, že město od záměru ustoupilo, přijal předseda petičního výboru Petr Szypka takto: „Byť jsme dosáhli toho, o co nám šlo, nepovažujeme to za vítězství. Je nám jasné, že problém parkování na Páté etapě je potřeba řešit. Nám šlo poize o to, že objekt byl nevhodně umístěn,“ řekl Petr Szypka.

Podle místostarosta Radislava Mojžíška není situace kolem záměru vybudovat parkovací objekt na V. etapě prakticky nikdy řešitelná tak, aby to uspokojilo všechny obyvatele. „Vždycky bude skupina těch, kteří budou s konečným řešením nespokojeni,“ tvrdí Mojžíšek.

Město si zároveň provedlo průzkum mezi obyvateli V. etapy na téma problematiky parkování na tomto sídlišti. Názory obyvatel však nebyly jednoznačné. „Ač více než 90 procent dotázaných cítí parkování jako velký problém V. etapy, polovina z nich byla pro výstavbu objektu a druhá s ním naprosto nesouhlasila,“ naznačil místostarosta.

Mojžíška však mrzí, že se pozastavením záměru nevyřešilo ani jedno parkovací místo a problém s parkováním na V. etapě trvá i nadále. Jedním z možných řešení je vybudování jiného objektu v Dětmarovické ulici, kde by byla podzemní i nadzemní část a kapacita 140 až 150 míst.

„V tuto chvíli se už rozběhly první kroky pro vydání územního rozhodnutí. Chceme být připraveni na okamžik, kdy se objeví nějaký dotační titul, o který bychom se mohli opřít. Jak už jsme zdůraznili, bez dotace není možné tak náročnou záležitost z městských peněz profinancovat. Chceme problematiku parkování na V. etapě řešit, hledáme různé možnosti, ale i tentokrát můžeme narazit,“ dodal.