Funkční dopravní tepna je podle nich velmi důležitá pro rozvoj příhraničního regionu na všech třech stranách – na severu Moravy, V Polsku i na Slovensku
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Marian Lebiedzik zmínil nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o evropském seskupení pro územní spolupráci, jehož cílem je prohloubit spolupráci mezi jednotlivými regiony EU.

„Měli bychom využít možnost, kterou nám dávají naše historické, jazykové a územní podmínky a pokud se rozhodneme jít tímto směrem, směřovat pak naše snahy právě k formování tohoto seskupení,“ řekl náměstek Lebiedzik. „Pokud bychom došli k tomuto společnému názoru, Moravskoslezský kraj nabízí vedení této iniciativy,“ dodal.

Předseda Žilinského samosprávného kraje Juraj Blanár uvedl, že jako nejdůležitější oblast spolupráce vnímá především dopravní propojenost, krizové řízení a hospodářskou spolupráci: „Považuji pomyslný trojúhelník Žilina – Ostrava - Katowice za oblast s největším rozvojovým potenciálem, která při spojení s Opolským vojvodstvím zahrnuje oblast s více než 11 miliony obyvatel.“

Všichni čtyři hejtmani se shodli na potřebě prohloubení vztahů mezi sousedními regiony, přičemž pro realizaci konkrétních aktivit bude snaha v co největší míře využít existující finanční nástroje Evropské unie.