Všechna současná místa pro taxi budou do konce prázdnin zrušena. Provozovatelé taxislužby se mohou o vyhrazené parkoviště ucházet ve veřejné soutěži. Štafl pro stání vozu taxi získá ten, kdo nabídne největší obnos. Minimální částka přitom musí činit 20 tisíc korun za rok. Tato suma se platí za každé jiné místo, které si chce v Havířově pronajmout kdokoli. Místa pro taxíky zatím zpoplatněna nebyla.

„Na území města Havířova je nyní vyhrazeno celkem 22 parkovacích míst pro vozidla taxi. S ohledem na nedostatek parkovacích míst a množství vozidel taxi, když 38 provozovatelů má registrováno zhruba sedm desítek vozů, nejsou v současné době parkovací místa vymezována pro jednotlivá vozidla nebo provozovatele, ale obecně pro jakékoli vozidlo taxi. Nebyla tudíž zpoplatněna,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Mezi taxikáři docházelo čas od času ke sporům o vyhrazená místa. Někteří si je nárokovali, přestože nebyla vyhrazena přímo jim. U několika konfliktů zasahovali i strážníci.

Protože taxikáři projevili zájem o vyhrazená místa nad rámec současného počtu a byli ochotni za ně platit stanovený roční poplatek 20 tisíc korun, přijalo vedení města nová pravidla.

„Všechna stávající místa pro vozidla pro taxi budou zrušena a město pronajme pozemky pod těmito parkovacími místy za nejvyšší nabídkovou cenu, přičemž minimální nabídka musí být 20 tisíc korun ročně. Pronájem pozemků za účelem vyhrazení parkovacích stání bude vyhlášen začátkem září formou veřejné soutěže. V případě zájmu o další parkovací místo nad rámec již takto zřízených, rada města opět vyhlásí záměr pronájmu pozemku,“ vysvětlila Pondělíčková.

Změnu pocítili už i invalidé

Změna systému přidělování parkovacích míst pro taxikáře je dalším krokem vedení havířovského magistrátu v souvislosti se statickou dopravou ve městě. Před časem havířovští radní přijali opatření, která podstatně zpřísňují přidělování míst pro invalidy. Nově má na takové místo nárok pouze osoba, která je skutečně pohybově postižená.

Důvodem opatření je časté zneužívání možnosti získat na přeplněných parkovištích rezervované místo. Ke konfliktům přitom dochází i mezi invalidy. Na příklad na šumbarském sídliště jsou na parkovišti vyhrazena tři místa a invalidi se přou o to, které komu patří. Navzájem na sebe volají hlídky městské policie.