Ojedinělá soutěžní hra je určena pro dvojice starší 15 let. Start byl v 15 hodin u kašny na Masarykově náměstí ve Fryštátě. „Soutěžící putují napříč městem na stanoviště, na kterých plní nejrůznější úkoly,“ informovala hlavní organizátorka Zdeňka Vápeníková.

Zatímco soutěžící plnili úkoly, na náměstí se odvíjel doprovodný program.

Připravujeme podrobnosti.