O budoucnosti školy a jejím případném včlenění pod jinou školu se mluvilo již loni v dubnu, ale tehdy ještě zastupitelé na nátlak rodičů a pod tíhou argumentů pedagogů ustoupili a dali škole rok.

Rok utekl a znovu se vyrojily diskuse o možném sloučení se základní školou Ke Studánce. Už zítra o tom budou jednat orlovští zastupitelé. Pedagogové ze ZŠ Mládí jim však vzkazují: „O sloučení nestojíme!“

„Jako pedagogové známe pravou cenu této školy. Spočívá v jejím umístění ve středu města, v jejím jedinečném přírodním areálu, v jejím architektonickém řešení, které umožňuje mnohem větší kreativitu při užívání a organizaci. Veřejnost si tuto školu žádá, jak jinak si vysvětlit její odhodlání posílat své dítě do školy, která se potýká se stavebními nedostatky,“ obhajuje zástupkyně školy Irena Kněžíková.

Zástupci školy prý již v minulosti zastupitelům vysvětlovali, že důvodem pro případné sloučení s jinou školou by byl nízký počet žáků. „Ale pokles žáků panuje všeobecně. Spíše si myslím, že jsme oním pověstným obětním beránkem, do kterého se preventivně už několik let neinvestovalo, a nyní jej čeká zánik,“ uvedla Kněžíková.

Že se na radnici a mezi zastupiteli opět diskutuje o budoucnosti školy, potvrdil i orlovský místostarosta Radislav Mojžíšek. „O sloučení ZŠ Mládí se jednalo před rokem, ale definitivní rozhodnutí tehdy nepadlo. Důvodem byl klesající počet žáků a z toho vyplývající ekonomické dopady,“ potvrdil místostarosta. Ten ale odmítá, že by bylo rozhodnuto o tom, že se škola bude stěhovat. „Zatím žádné usnesení o zrušení nebo sloučení školy přijato nebylo,“ tvrdí Mojžíšek.

Ve středu budou zastupitelé rozhodovat o dvou návrzích na úpravu rozpočtu. „V objektu se plánují stavební úpravy směřující k naplnění požadavku hygienických norem, ale také provozních potřeb školy,“ dodal místostarosta. Chtěl tím naznačit, že město má na zachování školy zájem? Jasno by mohlo být už ve středu