Přípravné třídy již fungují několik let na ZŠ Gen. Svobody a Kpt. Jasioka. Cílem těchto tříd je to, aby si budoucí prvňáčci zvykli na školní prostředí. Děti se učí soustředit se na práci, držet tužku, správně sedět, osvojovat si důležité návyky a dovednosti, a to vše formou hry. Celá výuka nechává dětem dostatek času a prostoru, aby se seznámily s novým prostředím, bez stresových situací a ještě hravým způsobem získaly pracovní návyky potřebné pro malého prvňáčka, a tak bez problémů vstoupily do školního věku. Dětem v přípravné třídě je věnována i logopedická péče. Ve třídách je přibližně 10 žáků.

„Na město se obrátila ředitelka ZŠ Moravská s žádostí o zřízení přípravné třídy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné, a to od 1. září. Rada města zřízení přípravné třídy na této škole schválila. V současné době eviduje ředitelka školy 10 žádostí rodičů o umístění dítěte do přípravné třídy. Souhlas se zřízením musí dát ještě krajský úřad, který bude v případě schválení zajišťovat financování přímých nákladů na vzdělávání,“ sdělila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.