V prostoru někdejšího startu a cíle automobilových závodů rozbalili své stanoviště policisté z dopravní a cizinecké služby, celníci a pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu.

„Akce byla zaměřena zejména na dodržování povinností pro silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí. Policisté a pracovníci podílející se na této akci prováděli kontroly dle svého profesního zaměření. Při akci tak bylo důsledně kontrolováno 11 nákladních vozidel jak vnitrostátní tak mezinárodní dopravy. Ve čtyřech případech bylo zjištěno porušení předpisů, kdy toto bylo oznámeno příslušným orgánům,“ informoval o akci
vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR v Karviné Daniel Sekanina.