Jak připomněli zástupci Goetheho institutu z Prahy, do mezinárodního projektu Školy – partneři budoucnosti, byly v České republice zařazeny zatím jen tři školy, přičemž českotěšínská obchodní akademie je jedinou odbornou školou.

„Absolventi této školy mají dlouhodobě vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek na vysoké školy a jsou žádáni na trhu práce. Výuka němčiny je na této škole na vysoké úrovni,“ řekl místostarosta Stanislav Folwarczny.

Podle něj je německý jazyk s tímto regionem historicky neodmyslitelně spjatý.

Zařazení školy do této mezinárodní sítě škol podporovaných německou vládou, je velkou příležitostí nejen pro žáky, ale i učitele,“ uvedla ředitelka školy Kristina Bončková.