Setkání inicioval generální konzul Polské republiky v Ostravě Jerzy Kronhold jako reakce na výzvu starosty hraniční obce Zebrzydowice k zastavení další přípravy projektu z důvodu možného poškození životního prostředí příhraničních polských obcí.

Více o tématu čtěte v Souvisejících článcích

„Jak v Polsku, tak v tuzemsku se potýkáme s předsudky, zásadně neodpovídajícími úrovni dnešních technologií, že spalovny komunálních odpadů produkují jakési nespecifikované co do množství i složení, avšak o to nebezpečnější emise. Toto rozhodně není pravda, naopak spalovna je nejúčinnějším filtrem, který zamezí přenosu škodlivých látek, v odpadech obsažených, do životního prostředí,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.
Projekt spalovny, která má vyrůst na okraji Karviné, je podle Nováka ryze ekologický. „Na tom trvám. Při jednom totiž likviduje komunální odpad a zároveň produkuje teplo a elektrickou energii,“ vysvětlil Novák.

Podle něj tak spalovna částečně náhradí klasický teplárenský zdroj, který spaluje černé uhlí a zásobuje teplem okolní města Karvinou a Havířov. „Emisní parametry platné v členských zemích Evropské unie pro zařízení na energetické využívání odpadů jsou mnohonásobně přísnější než u klasických tepláren. S odkazem na provedené analýzy víme, že dojde ke snížení celkového množství znečišťujících látek na Karvinsku tím, že se omezí část výkonu teplárny a tento výkon bude nahrazen novým nízkoemisním zdrojem,“ argumentuje Novák.

Podle něj bude nová spalovna produkovat emise zhruba jako plynová kotelna. „Obecně je takovéto zařízení považováno za nejšetrnější k životnímu prostředí,“ tvrdí Novák.

Podle něj z nashromážděných podkladů odborníků nebudou obyvatelé příhraničních polských obcí spalovnou nijak negativně ovlivněni. „Právě naopak by měli pocítit snížení emisní zátěže ze zdrojů na fosilní paliva, které budou do určité míry spalovnou komunálního odpadu nahrazeny,“ dodal náměstek moravskoslezského hejtmana.