„Máme šance podat společný projekt na proplacení nákladů na pořízení odborné studie. Ta by nám měla odpovědět na otázku, zda je možná taková úprava obou mostů a příjezdových komunikací. Bylo by to řešení vhodné jak pro místní, tak i návštěvníky. Cílem je zmenšit dopravní nápor v centru, jehož obyvatelé trpí zvláště v tržní dny dopravními zácpami a zhoršeným ovzduším, a také zjednodušit cestování na polskou stranu a zpět,“ vysvětlil starosta Vít

Slováček s tím, že v obou městech přetrvává již dvacátým rokem čilý obchodní ruch.

Do Českého Těšína přijíždějí denně tisíce návštěvníků z tuzemska i Slovenska, které lákají levnější nákupy na polské straně, Poláci naopak ještě stále přicházejí na českou stranu, i když častěji za zábavou nebo kulturou než za nákupy. Na vině je silná česká koruna, ale to se může v budoucnu opět změnit.
Nyní radnice dosáhla toho, že Moravskoslezský kraj předá oba mosty včetně příjezdových komunikací do vlastnictví města. V takovém případě by mohl být řešen silniční provoz i v jiném než dosavadním režimu.

Českotěšínští zastupitelé na posledním jednání schválili zpracování odborné studie, která nejen objasní možnosti obousměrného provozu, ale i vytipování možných parkovacích míst. Převedení mostů i přístupových silnic do obousměrného provozu by totiž znamenalo i ztrátu parkovacích míst v dané oblasti. Těšíny, stejně jako jiná historická města, se potýkají s akutním nedostatkem parkovacích ploch především ve středu města.

Obě radnice chtějí získat na realizaci odborné studie prostředky z tzv. malých projektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013, kde je možno získat částku do 30 tisíc euro.

„Polská strana se ráda připojí, protože i ji sužují problémy s dopravou v oblasti mostů. Je třeba zdůraznit, že jde prozatím pouze o studii. Možná ukáže, že to jde, možná odborníci posoudí, že to není reálné. Každopádně to chceme zkusit, protože mnozí lidé musí zbytečně objíždět město,“ řekl starosta.