Vysoká tráva je například u cesty nedaleko koupaliště, kde porost téměř zakrývá turistické odpočívadlo. „V okolí Lučiny necháváme některá místa záměrně neposekaná, a to s ohledem na nutnost zachování prostředí, ve kterém žijí vzácní živočichové. Co se týká lokality u odpočívadla, zde jsme už s kosením začali. Máme zde trochu zpoždění, které zapříčinilo nepříznivé počasí, ale v nejbližších dnech bude vše v pořádku,“ uvedla mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková.

„Pracovníci odboru životního prostředí budou provádět kontroly. V případě, že termín nebude dodržen, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu,“ potvrdila Pondělíčková.

Kdyby vyrazili havířovští úředníci na kontrolu, museli by určitě vést správní řízení s havířovskou nemocnicí. Ta sekání ploch u plotu v ulici Astronautů neprováděla ani loni, a hustý a vysoký porost dává tušit, že se situace opakuje. Zákon o rostlinolékařské péči přitom zohledňuje zdravotní rizika, když se snaží omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky i porost na nich před šířením plevelů. Je zarážející, že právě zdravotnické zařízení tento zákon nedodržuje. I nemocnice vidí důvod neposekání v počasí. „Ta část pozemku nemocnice, která není posekaná, je velmi podmáčená a momentálně nelze na tento pozemek vjet s těžkou technikou.

Pozemek po vyschnutí půdy neprodleně posekáme,“ uvedla mluvčí havířovského špitálu Romana Chmielová.

Město udržuje asi 250 hektarů veřejných travnatých ploch. Ty jsou rozděleny do tří kategorií, které jsou sečeny až pětkrát ročně. Za rok je na sečení trávy v rozpočtu města vyčleněna částka 10,3 milionu korun.