Projekt je zaměřen k zajištění práce pro osoby bez přístřeší a zároveň také ukazuje určitý směr, kterým se mohou v budoucnu ubírat sociální služby. „Cílem projektu je pomoci osobám bez domova, které jsou znevýhodněné na trhu práce kombinací faktorů, jakými jsou především ztráta pracovních návyků z trvající dlouhodobé nezaměstnanosti, nízká kvalifikace, vyšší věk, výkon trestu a podobně. Důsledkem těchto faktorů je často osobní rezignace jedince a jeho sociální izolace,“ uvádí hlavní koordinátor projektu Petr Cabák.

Armáda spásy chce vybraným uchazečům nabídnout zaměstnání ve svých vlastních střediscích a také po domluvě se zástupci měst ve svěřených prostorách, kde by vykonávali práce běžné údržby a úklidu. V projektu nechybí ani motivační podpora cílená na zvýšení sebevědomí a nezávislosti lidí bez domova. „Pracovní poměr a motivační podpora v ideálním případě napomohou k sociálnímu začlenění podpořených osob, ke změně životního stylu a obnově pracovních návyků,“ dodává koordinátor. Celá akce je financována z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také ze státního rozpočtu České republiky.

V Havířově uvedení projektu do života, již nabývá konkrétní podobu. „Připravujeme v rámci projektu vytvoření deseti pracovních míst, část účastníků bude pracovat v kuchyni a ostatní budou mít na starosti údržbu prostorů azylového domu a rovněž ve městě. Zájemci projdou v měsíci srpnu výběrovým řízením a s úspěšnými uchazeči se od září uzavře pracovní poměr na dobu třinácti měsíců,“ říká vedoucí havířovského střediska Armády spásy Ladislav Solana.

JOSEF PINTÉR