Opatření město připravilo společně s Moravskoslezským krajem, který je správcem komunikace. Krok má pomoci uklidnit situaci v dopravou enormně zatíženém místě.

„Lidé z ulice Čs. armády si oprávněně stěžovali, že zejména množství nákladní dopravy v místě je neúnosné. Problém je v tom, že druhá přístupová komunikace do průmyslových podniků vede podjezdem v Pudlově, jenže ten je pro řadu nákladních vozidel příliš nízký a neprojedou tudy,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha a dodává: „Situaci jsme prověřili a napadlo nás, že bychom mohli z frekventované ulice Čs. armády vytlačit na ulici Drátovenskou k podjezdu alespoň veškerou nákladní dopravu, která místem projede, tedy automobily, jejichž výška nepřesahuje 3,5 metru. Proto jsme se přiklonili ke změně dopravního značení v podobě zákazu vjezdu pro vybranou skupinu vozidel.“

V dotčených ulicích se teď proto objevily značky, které nákladním vozidlům s výškou do 3,5 metru vjezd na ulici Čs. armády zakazují. Výjimkou jsou vozidla zásobování.