Radní totiž okamžitě schválili snížení ceny o desítky procent, když přijali závazná opatření nejen na rok 2010, ale také na rok 2011.

„Brali jsme přitom ohled na současnou situaci a rostoucí nezaměstnanost. V příštím roce máme naposledy možnost nájem zvýšit, takže tak musíme udělat a vyhnout se tím v dalších letech případným problémům. Jsou to prostě taková zadní vrátka. Zároveň je nutné zdůraznit, že jsme se nakonec dohodli, že slevy na nájmu budou ještě vyšší, než se kterými počítal původní návrh a schválili jsme slevu i na rok 2011,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.

Materiál, který rada projednávala, počítal původně s minimálně dvacetiprocentní slevou. Ještě o deset procent měla být vyšší sleva u bezbariérových bytů a ještě o něco levnější měly být bytové jednotky, které nemají centrální zásobování teplem. Schváleno bylo nakonec snížení o 25 procent, což znamená, že nájemníci budou hradit jen 37,50 koruny za metr čtvereční. Kč/m2. Všichni, kteří bydlí v městských bytech bezbariérových a v bytech bez centrálního zásobování teplem (dříve byty II. kategorie s lokálním vytápěním) mohou počítat se slevu 35 procent, což celkovou cenu snižuje na 32,50 koruny. Orientačně lze říct, že nájemné bude zvýšeno u nejmenších bytů o 140 a u bytů 4+1 zhruba o 400 korun měsíčně tedy o 17 procent oproti stávající ceně. „Rada rovněž rozhodla o poskytnutí slevy pro rok 2011, a to ve výši patnácti procent z celkové částky, tj. na 42,50 koruny a pro bezbariérové byty a byty bez centrálního zásobování teplem o slevě dvacetiprocentní,“ přiblížila Pondělíčková.

Město coby vlastník bytového fondu si tím zachová možnost v budoucnu navýšit dle zákona nájemné na maximální výši bez nutnosti řešit tento krok soudní cestou. Stanovená hranice ve výši 50 korun za metr čtvereční je pro města nad padesát tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje pro je druhá nejnižší v české republice.

Jedná se o poslední navýšení nájemného dle zákona č. 107/2006. V současné době žádný zákonný předpis neřeší, jak bude moci být zvyšováno nájemné v následujících obdobích. Předpokládá se, že další zvyšování bude možné pouze na základě vzájemné dohody pronajímatele a nájemce, případně rozhodnutím soudu.

„Je nutno zdůraznit, že veškeré finanční prostředky vybrané na nájemném, což bylo například za rok 2008 135 milionů, jsou tradičně používány výhradně na opravy, investice a správu bytového fondu, a to včetně splátek úvěrů na bytový fond. Peníze z nájemného nebyly nikdy použity k jiným účelům. Kromě toho město vkládá do velkých sanací panelových domů ročně kolem čtyřiceti až padesáti milionů korun z vlastního rozpočtu,“ uvedla dále Pondělíčková, která poukázala na to, že byl zároveň přijat i úvěr na opravy ve výši 150 milionů korun s tím, že budou realizovány nyní a peníze splaceny do roku 2016. „V letech 2010 až 2013 bude v lokalitě Šumbark Za Teslou realizován komplexní evropský projekt jehož součástí je i sanace panelových domů v rozsahu 160 milionů korun s dotací asi 40 procent,“ dodala havířovská mluvčí.