Ten prý často v těchto „vyhnanstvích“ potkává i další mladé lidi z Orlové. „Proto by mě zajímalo, zda má město v úmyslu něco pro děti předškolního věku udělat a nechat vzniknout dětská hřiště,“ ptá se Kolář.

Jak podotýká nespokojený občan města, je současná situace neúnosná. „Těch pár houpaček, které jsou mezi paneláky, je většinou v takovém stavu, že tam dítě raději nepustíte,“ stěžuje si Kolář.

O vzniku nových hřišť už radní rozhodli. Jedno by mělo stát již v říjnu. „Výstavba plochy na hraní u Základní školy na ulici Školní, se začíná realizovat v těchto dnech,“ slibuje lepší zítřky místostarosta města Radislav Mojžíšek.

Nové hřiště vyroste vedle stávajícího víceúčelového hřiště, od něhož bude oddělené nově vybudovaným chodníkem.

„Tato lokalita byla vybrána proto, že zmíněný areál je využíván dětmi ze sousední školy i nejbližšího okolí. Chceme tuto plochu zkulturnit a nabídnout rodinám s dětmi jako místo odpočinku i sportovního vyžití,“ vysvětlil Mojžíšek.

Náklady na vybudování hřiště se pohybují okolo 2 milionů korun a částkou 800 tisíc korun na výstavbu přispěje Nadace OKD. V areálu bude trojhrazda, šplhací stěnou, řetězová houpačka a další vybavení, kde se děti budou moci zabavit.

Další dvě hřiště tak rychle postavená nebudou, jejich realizace by se měla podařit do konce roku. „Jsou ve fázi dokončení projektové dokumentace a bezprostředně po zajištění stavebních povolení by měla být zrealizována. Jedno z nich, pro věkovou kategorii spíše školní mládeže, vyroste na travnaté ploše naproti letního koupaliště a druhé, pro nejmenší děti do šesti let, vyroste v Okružní ulici,“ informoval místostarosta Mojžíšek.

Podle slibů radních by měl být i příští rok, co se týče nových ploch na hraní, stejně plodný.

„Do rozpočtu roku 2010 bychom chtěli zařadit další dvě až tři hřiště obdobného typu v dalších lokalitách našeho sídliště. Řada investičních akcí, které probíhaly v uplynulých letech, byla zaměřená především na dospělé. V letošním roce a letech dalších bychom se chtěli zaměřit na nejmladší generaci, aby i její využívání volného času bylo nejen příjemné, ale i hezké a především bezpečné, což by měla nová hřiště zajišťovat," dodal místostarosta.