„Pro udělení akreditace je potřeba splnit především podmínku vzdělání, a to specializace v oboru. Samozřejmě je nutností mít Státním ústavem pro kontrolu léčiv vizitovaná a kontrolovaná odborná pracoviště a musí být validované prostory a přístroje,“ přiblížila mluvčí havířovské nemocnice Jana Zlattnerová.

Akreditace obnáší to, že se zde mohou připravovat mladí lékárníci k získání specializace pro samostatný výkon práce. Cílem je vyprofilování vzdělaného, zkušeného odborníka, který dokáže svou každodenní prací pečovat o pacienty. „Pro obor veřejné lékárenství máme akreditovaných pět lékárníků a pro obor nemocniční lékárenství je akreditován vedoucí lékárny Luboš Vejmola,“ uvedla dále Zlattnerová.

Nemocniční lékárníci jsou připraveni dlouhodobě se věnovat výchově začínajících lékárníků především po odborné stránce. V Nemocniční lékárně funguje konzultační místo, kde si mohou mladí lékárníci vyzkoušet individuální poradenství jednotlivým pacientům, kdy jsou motivováni předat lékárenskou a především lidskou radu. Dále mohou projít všemi odbornými pracovišti nemocniční lékárny, včetně špičkového pracoviště přípravy cytostatik. Vyzkouší si přípravu a výrobu léků, se kterými se dosud nesetkali, seznámí se prakticky s lékovými formami a aplikačními technikami, které se běžně nevidí. Nově samostatně pracující lékárníci pak vstupují do praxe připraveni po všech stránkách.

„Platnost udělené akreditace pro obor specializačního vzdělávání a doplňující odborné praxe Veřejné lékárenství je šest let. Význam udělené akreditace je veliký, protože je na Havířovsku jediná. Nemocniční lékárna se takto zařadila mezi vynikající oddělení NsP Havířov, která již akreditaci získala,“ dodala Zlattnerová.