Tragickou událost si pamětníci, příbuzní obětí i veřejnost připomenou na pietním shromáždění k uctění památky obětí u Památníku životické tragédie v Havířově-Životicích v sobotu od 10 hodin. Součástí pietního aktu bude kladení věnců a kytic k hrobu obětí, na kterém nebudou chybět zástupci vedení Havířova i okolních obcí.

„Chceme předem upozornit i řidiče, že v době konání pietního aktu bude omezena doprava. V době od 10 do 11 hodin bude uzavřena silnice u Životického památníku pro MHD i osobní vozidla,“ upozornila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

K životické tragédii došlo 6. srpna 1944 asi dvě hodiny po půlnoci, kdy vyjelo zhruba šedesát příslušníků gestapa z Těšína do Životic. V Těrlicku se k nim připojili místní němečtí četníci a zvláštní jednotka wehrmachtu. Ti společně obklíčili Životice a nad ránem zahájili likvidační akci. Na jejím konci leželo na polích a stráních Životic a přilehlých obcí třicet šest mrtvých mužů.

Brutální akce gestapa byla odplatou za přestřelku, k níž došlo o dva dny dříve v životickém hostinci Isidora Mokrosze mezi příslušníky gestapa a partyzány skupiny Kamińského. V přestřelce byli zabiti tři gestapáci a hostinský, na straně partyzánů byl jeden mrtvý a jeden těžce zraněný.

Ani jeden z šestatřiceti zavražděných mužů neměl s partyzánskou skupinou Kamińského ani s přestřelkou v životickém hostinci nic společného. Bylo mezi nimi dvacet osm Poláků a osm Čechů z Životic, Horní a Dolní Suché a Dolního Těrlicka. Jejich věkový průměr se pohyboval okolo 30 let. Ještě týž den byli mrtví odvezeni na starý židovský hřbitov do Orlové, uloženi společně do hluboké jámy a zasypáni.

Několik týdnů po tragedii dostali příbuzní zastřelených úmrtní listy, které jako příčinu smrti uváděly náhlou srdeční smrt, srdeční mrtvici a srdeční slabost.

Teprve po válce byly ostatky obětí životického masakru převezeny do Životic, uloženy do mohyly poblíž hřbitova a o čtyři roky později byl slavnostně odhalen pomník, jehož autorem je akademický sochař a malíř František Świder z Karviné. Téměř šest desítek let se u tohoto památníku každoročně koná mírová slavnost, na níž si její účastníci připomínají památku obětí a hluboký smysl jejich odkazu.