„Postavena bude zcela nová sportovní hala, která bude umístěna v areálu základní školy na ulici Žákovská. Nová sportovní hala bude sloužit pro potřeby města, školy i veřejnosti. Hala bude víceúčelová, když je určena pro hráče házené, basketbalu, volejbalu, florbalu, futsalu i badmintonu. Sledovat zápasy zde bude moci přes 360 diváků, samozřejmě i imobilní občané,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Celkové náklady jsou vyčísleny na necelých 130 milionů korun. Doba realizace akce je s ohledem na její náročnost rozložena do dvou let, takže dokončena bude přibližně v létě 2010, když v letošním roce bude proinvestováno 45 milionů.

„Na tuto akci žádáme o dotaci z EU, konkrétně z Regionálního operačního programu Region soudržnosti Moravskoslezsko,“ uvedla dále Pondělíčková.
Vedle výstavby nové haly se počítá také s rekonstrukcí obou tělocvičen školy. Město zde počítá například s kompletní výměnou střešního pláště, parozábran, tepelné izolace, hydroizolace, akustických podhledů, odvodněním střechy, výměnou nebo úpravou okenních otvorů.

„Tento projekt je zaměřen na rozvoj sportovních aktivit mládeže i široké sportovní veřejnosti a volnočasové a neformální aktivity obyvatel města s ohledem na stávající nedostatečné kapacity,“ vysvětlila havířovská mluvčí.

Zároveň se stavbou dojede také k rekonstrukci stávajících komunikací ulic Žákovské a Komunardů, včetně výstavby nových chodníků, nového veřejného osvětlení a nových parkovacích stání. „Na ulici Žákovské bude celkem 117 stání, včetně 6 stání pro ZTP a na ulici Komunardů 38 stání včetně 5 stání pro ZTP a 3 stání pro autobusy,“ vyčíslila Pondělíčková. „Zajistíme také přeložky inženýrských sítí, přípojky vody, dešťové i splaškové kanalizace, přípojky tepla, doplněno bude veřejné osvětlení a samozřejmě sadové úpravy. Vysadíme 60 nových stromů, především třešní a švestek a 130 nových okrasných keřů,“ dodala.

Během rekonstrukce tělocvičen bude škola využívat pro tělesnou výchovu žáků tělocvičny v jiných školách. Předpokládá se, že v dubnu již budou děti cvičit v zrekonstruovaných prostorech. Také provoz blízké školky MŠ Švabinského nebude narušen. Aby nedošlo k ohrožení dětí, provede firma ohrazení prostoru a bude dodržovat odpolední klid, aby nebyly děti rušeny při spaní a odpočívání.