„Teď vrcholí projednávání připomínek s objednavateli, tedy s krajskými úřady a s ministerstvem dopravy. Pokud mají občané nebo obce ještě nějaké návrhy na jeho vylepšení, je nezbytné, aby je bez odkladu předali na příslušný útvar krajského úřadu nebo ministerstva,“ říká Antonín Blažek, náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty na počátku září uzavře přípravu jízdního řádu a potom už nebude možné do tohoto procesu zasahovat. Podle Blažka by kraje a stát ale měly objednat jen takový rozsah dopravy, na který budou mít dostatek financí.

(mrš)