„Bojíme se, že se zvýší prašnost, která je už i tak ve městě velmi vysoká, hlučnost, a své také udělá zvýšená doprava kamionů, která se podepíše na kvalitě vzduchu i bezpečnosti,“ vypočítává obavy místních obyvatel oslovený muž, který si nepřál zveřejnit své jméno. Chystá se prý i petice proti výstavbě.
„Navíc pro výstavbu byla vybrána lokalita v blízkosti Olše, která má sloužit k rekreaci,“ kroutí hlavou odpůrce bioelektrárny.

Mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková uvedla, že projekt není v rozporu s územním plánem. „Nachází se totiž v místě plánované průmyslové zóny,“ vysvětlila.

Podle investora společnosti EnergoFuture a. s. jsou jakékoliv obavy lidí, že by se zhoršilo životní prostředí, zcela zbytečné. Pro výrobu tepla a elektrické energie bude použita špičková finská technologie a jako palivo bude využívána výlučně dřevní štěpka.

„Nejedná se v žádném případě o spalovnu, ale o bioelektrárnu. Tento projekt patří k nejmodernějším v Evropě a lidé se v žádném případě nemusejí bát zhoršení životního prostředí. Od počátku realizace záměru bioelektrárny jsme přistupovali velmi obezřetně k problematice životního prostředí. I proto jsme jako výrobní technologii vybrali takovou, která sice patří k nejdražším na trhu, ale zároveň naprosto bezpečně splňuje veškeré platné limity z pohledu ochrany životního prostředí,“ vysvětluje místopředseda představenstva firmy EnergoFuture a. s. Gustav Kotajný s tím, že se firma chystá ještě v tomto týdnu oslovit obyvatele dotčené části a osobně jim projekt přiblížit.

Plusem podle něj je také skutečnost, že elektrárna se bude realizovat v existující průmyslové zóně, tzv. brownfieldu, a jeho realizací nebude zabrán ani jeden nový metr orné půdy.

„Samotná přeprava paliva bude zabezpečena celkem maximálně sedmi nákladními automobily denně, což nijak zásadně nezmění dosavadní poměry v průmyslové zóně,“ upozornil Kotajný.

Společnost plánuje zahájení výstavby bioelektrárny na počátek roku 2010 a dokončení na duben roku 2011. Elektrárna má mít elektrický výkon 5,5 MW a nacházet se má na okraji Českého Těšína v ulici Nová Tovární.

Investoři počítají s kombinovanou ekologickou výrobou elektřiny a tepla. To chtějí dodávat do městských teplárenských sítí, čímž by se mohla snížit cena tepla ve městě.

Kotajný vidí ve využití obnovitelných zdrojů jasnou budoucnost na úkor spalování uhlí, koksu, ale i zemního plynu. „A jestliže náš region obecně patří k ekologicky problémovým, pak opravdu nevím, kde jinde začít efektivně využívat obnovitelné a ekologické zdroje dříve než u nás,“ dodal.
Vedení města ani zastupitelé nemohou výstavbu bioelektrárny ovlivnit, ani ji zakázat, jelikož investor staví na soukromém pozemku a v zóně, která byla v minulosti určena pro výrobní závody.

Starosta Vít Slováček chápe obavy obyvatel. „Ačkoliv se zdá, že jde o velmi moderní a ekologickou, splňující nejpřísnější limity, bioelektrárnu na dřevo, tedy nikoliv spalovnu odpadu, jak se lidé mylně domnívají, přesto jde o velice citlivou problematiku. Osobně jsem stále přesvědčen, že by jakákoliv teplárna, elektrárna nebo obdobná stavba neměla vyrůst v těsné blízkosti obytné zástavby,“ řekl Slováček.