Nově navrhované části jsou pro všechny zájemce k nahlédnutí na radnici a zájemci, kteří chtějí tento návrh připomínkovat, mají možnost do 14. září. „Koncepce je v textové i grafické podobě k nahlédnutí v budově magistrátu každý pracovní den. Po 14. září už bude probíhat vyhodnocení koncepce v pracovní skupině, která ho předá radě a následně i zastupitelstvu,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury je základní dokument formulující strategii řízení organizace dopravy v rámci rozhodování na území města Havířova, a to ve všech druzích dopravy. Musí navazovat na dříve zpracované dokumentace. Sloužit bude jako podklad všem organizačním složkám statutárního města. Dokument je koordinován se změnou územního plánu číslo 13.

„Důvodem pro pořízení nového dokumentu je absence obdobného materiálu pro řízení města v tomto oboru a zastaralost Generálního dopravního plánu města Havířova, jehož návrhové období vypršelo v roce 2005. V neposlední řadě je důvodem pro pořízení rozpracování krajské koncepce rozvoje dopravy do podmínek města,“ dodala Pondělíčková.