Byť stánky s knihami, gramodeskami, ručním papírem, fotografiemi a dřevořezbami skrápí déšť, organizátoři si na nezájem návštěvníků nemohou stěžovat. „Jarmark se snažím navštěvovat každoročně. Je tady vždycky spousta zajímavých knížek za babku a zábava pro děti,“ chválí akci, již připravuje Regionální knihovna Karviná, maminka s dvěma dětmi.

Aby se lidem levné knihy „za babku“, vyřazené z knižního fondu knihovny, lépe vybíraly, jarmark doprovází hudební vystoupení několika kapel Pro děti jsou zde připraveny zajímavé hry.