V průběhu druhé světové války se na území Českého Těšína nacházel zajatecký tábor nazvaný Stalag VIII D Teschen. Vznikl na jaře roku 1941 v prostorách bývalé vojenské nemocnice v části města zvané Kontešinec.

Staré zchátralé lazaretní baráky se narychlo opravily, postavily se strážní věže, velitelské budovy a celá lokalita se obehnala ostnatým drátem.
Těšínský Stalag s výjimkou období 1942 až 1943 byl kmenový. Spravoval několik desítek poboček.

V počátečním období byli v něm a jeho pobočkách umísťováni váleční zajatci z Francie, Jugoslávie, Belgie a Polska, později i z Velké Británie, Sovětského svazu, Itálie a dalších zemí. Přímo v Těšíně bylo kolem dvou tisíc zajatců.

S blížícím se koncem druhé světové války dne 21. ledna 1945 započala postupná pěší evakuace obyvatel tábora do německého Weidenu.
Mnozí dlouhý přesun za nelidských podmínek nepřežili.

Na jejich věčnou památku byl 9. září 1979 slavnostně odhalen deset metrů vysoký pomník mezinárodní solidarity protifašistické koalice. Stojí v místech, kde byli ubytovaní zajatci.