Život a mučednickou smrt zdejšího rodáka, který byl vynesen mezi svaté, si zdejší katoličtí věřící připomínají již několik let. Ostatky světce v rozděleném městě nad Olší střídavě putují z jedné části města do druhé, kde jsou poté vystaveny v tamním kostele po celý rok do dalších oslav, které se konají vždy v září. Po roce je nyní přenesli z českotěšínského chrámu Nejsvětějšího srdce Ježíšova do polského kostela svaté Marie Magdalény.

Na společnou slavnostní mši se sjeli nejen věřící z širokého okolí, ale tradičně ji koncelebrovali také tři biskupové – ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a dva polští biskupové Tadeusz Rakoczy a Janusz Zimniak.