V areálu ZŠ v ulici Žákovská vyroste nová sportovní hala, určená pro potřeby sportovní veřejnosti i školy. V rámci této investiční akce budou zrekonstruovány i obě stávající tělocvičny, které jsou součástí komplexního projektu. „Myslím si, že na nový sportovní stánek v Havířově už dlouho čekáme a nemůžeme se ho dočkat. Vytíženost jediné sportovní haly je obrovská, takže další sportoviště pomůže řadě oddílů,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.

Hala je pojata jako multifunkční komplex, ve kterém se bude hrát házená, basketbal, volejbal, florbal, futsal či badminton. Tribuny pojmou téměř 400 diváků včetně imobilních spoluobčanů. Souběžná rekonstrukce obou školních tělocvičen zahrnuje kompletní výměnu a odvodnění střešního pláště, nové izolace, akustický podhled nebo okenní výplně. Stavba bude finančně významně podpořena Evropskou unií, konkrétně Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

„Je dobré, když zastupitelé prosadí takový návrh a poté se na ně seženou i dotace,“ uvedl primátor František Chobot.

Cílem projektu je významné rozšíření nabídky sportovních a volnočasových aktivit mládeže i široké veřejnosti v Havířově. Součástí výstavby bude také rekonstrukce stávajících komunikací v ulicích Žákovské a Komunardů včetně nových chodníků, veřejného osvětlení a parkovacích míst. V Žákovské ulici vznikne celkem 117 parkovacích stání včetně šesti stání pro ZTP. V ulici Komunardů pak 38 stání, 5 stání pro ZTP a 3 autobusová stání. Provedeny budou přeložky a přípojky všech inženýrských sítí, nová dešťová i splašková kanalizace. Součástí akce je i výsadba nové zeleně a sadové úpravy v podobě 60 nových stromů se 130 okrasnými keři.

Během rekonstrukce obou tělocvičen využije škola pro tělesnou výchovu svých žáků tělocvičny v jiných ZŠ. Návrat dětí do modernizovaných prostor je naplánován už na duben dubnu 2010. Při stavbě se bude dodržovat polední klid, aby nebyly rušeny při spánku a odpočinku děti z nedaleké MŠ Švabinského.