Předseda organizace Miroslav Szop ve svém vystoupení podrobně hovořil o historii místního včelařství. Připomněl její dlouhou a nelehkou cestu a upozornil na nenahraditelnost včel, zejména v opylování kulturních i ostatních rostlin pro celou společnost.

Včelařská organizace vznikla v roce 1909 v Dolních Bludovicích. Při založení měla 18 členů a 90 včelstev. Za předsedu zvolili rolníka Josefa Římana. Jeho zásluhou a rovněž jednatele Josefa Szymíka se spolek začal rozšiřovat o další včelaře i z okolních obcí – Životice, Horní a Prostřední Bludovice, Dolní Datyně a později také Prostřední Suchá, Těrlicko a Žermanice.

V roce 1934 získali Bludovičtí diplom na celostátní výstavě v Karviné za dobrou organizátorskou práci. Po šedesáti letech došlo v roce 1969 ke změně ve vedení. Novým předsedou se stal Robert Holeš. Jeho nástupcem je od roku 1990 Miroslav Szop. K určitým raritám patří, že se za sto let vystřídali pouze tři předsedové. Počet členů ke konci minulého roku čítal celkem čtyřicet lidí a včelstev bylo 291.

Havířovští včelaři jsou plní aktivity. Pro zvyšování odborné úrovně svých členů organizují přednášky a kurzy chovu matek. Velkou pozornost věnují i propagaci a osvětě hlavně mezi mládeží. Scházejí se jednou měsíčně v restauraci Lékárna. Účastníci jubilejní schůze obdrželi brožurku 100 let včelařské organizace na území Havířova a hezky zdobený medový perníček. Primátor města František Chobot poděkoval včelařům za aktivní a prospěšnou práci a do dalších let jim popřál hodně úspěchů.