Proti výstavbě bioelektrárny, se totiž po oznámení záměru stavby, zvedla vlna odporu mezi obyvateli města, a to nejen těch, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti plánované elektrárny, ale z celého města. Ti shodně poukazovali na skutečnost, že se provoz elektrárny negativně podepíše na již tak špatném životním prostředí ve městě.

Více o tématu čtěte v Souvisejících článcích

Na krajský úřad také mířil dopis, v němž odpůrci poukazovali na nekvalitně zpracovanou odbornou zprávu, která hodnotila vliv bioelektrárny na životní prostředí pro řízení EIA.

Za obyvatele se toto pondělí postavila také městská rada, která v oficiálním dopise vyzvala investora, aby od svého záměru postavit zde elektrárnu ustoupil. „Členové rady dopisem požádali investora, aby stáhl žádost o umístění stavby s ohledem na možné zhoršení životního prostředí a narůstající obavy našich občanů ze zvýšené prašnosti a zhoršení rozptylových podmínek ve městě,“ tlumočila obsah dopisu mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková.

Investor na přání radnice tedy svou žádost skutečně stáhnul. „Nechceme jít v žádném případě proti zájmu města a jeho obyvatel, projekt je tedy zastavený. Územní řízení je tedy také zastaveno, a proto se ani nebude 24. září konat plánované ústní jednání před vstupem do areálu, kde jsme elektrárnu zamýšleli postavit,“ sdělil místopředseda představenstva společnosti EnergoFuture a.s. Gustav Kotajný. V současné době společnost pracuje na veřejné prezentaci svého záměru. „Chceme zahájit veřejnou diskusi na toto téma. Dlužíme lidem ucelené informace o projektu. Přiznávám, že jsme podcenili informovanost,“ řekl zástupce firmy.