Řezbářské sympózium začalo na náměstí Republiky 27. srpna. Umělci zde před zraky kolemjdoucích týden vyřezávali pohádkové postavičky, které si předem vybraly děti mateřských škol, ve kterých budou umístěny. Na sochy se přitom použilo dřevo z lip, které ještě nedávno lemovaly Hlavní třídu a byly v rámci rekonstrukce odstraněny a nahrazeny pyramidálními habry.

Více o tématu čtěte v Souvisejících článcích

„Název sympózia Havířovská lípa s novou tváří není náhodný, ale plně vystihuje hlavní záměr této akce, při které se stromy vracejí do života města v jiné podobě. V rámci obnovy havířovské zeleně byly odstraněny z Hlavní třídy lípy. Ty jsou nahrazovány dřevinami mladými. Aby se i tyto pokácené stromy staly součástí života občanů a žily s nimi dále, pokácené stromy dostaly novou podobu, novou tvář. Cílem je zapojit havířovské občany, od těch nejmenších, do přetváření našeho bezprostředního životního prostředí,“ vysvětlila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Známí řezbáři jako například Stanislav Filip, Čestmír Slíva, Jiří Halouzka a další vytvořili deset soch s názvy Krakonoš, Formule, Krtek a lopatka, Krokodýl, Víla Amálka, Děti a ptáček, Sedmikrásová víla, Vodník, Lipánek a Žába. Ty nyní zdobí areály mateřských škol na ulicích Občanská, Přímá, Švabinského, Mládí a Petřvaldská.

Poslední den sympózia vybrala dětská porota nejhezčí sochu. „Nejvíce hlasů od nejmladších Havířovanů získala socha Žáby vytvořená řezbářem Jiřím Halouskem. Tato socha byla předána dětem MŠ Petřvaldská v Havířově-Šumbarku,“ doplnila informace o vítězi Jana Pondělíčková.

Součástí akce byly i hojně navštěvované výtvarné dílny pro děti, které zde batikovaly, malovaly na obličej, kreslily, vystřihovaly nebo vyráběly hračky. Týdenní sympózium bylo také provázeno každodenním kulturním programem pro děti. Pořadatelé připravili například artistický, kouzelný, pohádkový, balónkový, písničkový a taneční nebo maškarní den stejně jako vystoupení kouzelníků, skřítků a žongléřů, takže se příchozí určitě nenudili.