Hlavním důvodem zamítnutí je argument, o který se opírali také mnozí zastupitelé z takzvané koaliční devítky, podle kterého nelze vyhlásit referendum ve chvíli, kdy na území, které se má stát samostatnou obcí, nežije trvale minimálně 1000 obyvatel.

Více o tématu čtěte v Souvisejících článcích

Soud se případem zabýval už podruhé. Poprvé ho ani neprojednával, protože právní zástupkyně přípravného výboru selhala a návrh podala pozdě. Druhý návrh byl podán v důsledku zamítavého rozhodnutí obecního zastupitelstva, které se sešlo počátkem srpna. Návrh už byl podán ve správné lhůtě a soud ho důkladně prostudoval.

Zamítnuty byly všechny argumenty Hradišťanů. Hlavním je však nesplněná podmínka minimálního počtu obyvatel. „Část obce, která se chce oddělit, musí splňovat podmínku počtu alespoň 1000 obyvatel již ke dni zasedání zastupitelstva obce, na němž se rozhoduje o vyhlášení či nevyhlášení místního referenda k této otázce. Soud se přitom ztotožňuje i s argumentací, použitou ve zmíněné důvodové zprávě, založenou na celkovém pojetí zákona o obcích, k níž již dospěl při řešení obdobné věci i Krajský soud v Hradci Králové,“ uvedla předsedkyně senátu Monika Javorová.

Protože rozhodnutí soudu bylo zatím zveřejněno pouze na internetové infodesce, nemohou se Hradišťané k rozsudku vyjádřit obsáhleji. „Zatím o tom nic nevím. Pokud by to ale bylo zamítnuto kvůli počtu obyvatel, asi se odvoláme,“ reagoval opoziční zastupitel a člen přípravného výboru Josef Macura.