Z důvodu žádostí jednotlivých provozovatelů taxi k vyhrazení dalších míst nad rámec stávajících schválila rada města nová pravidla pro jejich vyřizování. Město pronajme pozemky pod těmito parkovacími místy na jeden rok za nejvyšší nabídnutou cenu, přičemž minimální nabídka musí činit 20 tisíc korun ročně. Předpokládaný termín zahájení nájemní smlouvy je stanoven na 15. leden 2010.

„Pronájem pozemků za účelem vyhrazení parkovacích stání je vyhlášen formou veřejné soutěže. Zájemci se mohou hlásit do 2. října. Pokud splní podmínky soutěže, bude se moci zúčastnit elektronické aukce. Ta se uskuteční ve druhé polovině října, když minimální příhoz je stanoven na 500 korun. Seznam lokalit s vyhrazenými parkovacími místy pro taxi a přesné znění záměru pronájmu částí pozemků je uveden na internetových stránkách města www.havirov-city.cz,“ přiblížila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Na území Havířova je vyhrazeno 21 míst pro vozidla taxi. S ohledem na nedostatek parkovacích míst a množství vozidel taxi (na území města je registrováno 38 provozovatelů taxi a cca 70 vozidel taxi), nejsou v současné době parkovací místa vymezována pro jednotlivá vozidla nebo provozovatele, ale obecně pro jakékoli vozidlo taxi a nejsou tudíž zpoplatněna.