Zastupitelé po emotivní diskuzi podpořili návrh, který nakonec zvyšuje původní dotaci hokejistům o 1,25 milionu korun, a to z 11 na 12,25 milionu.

Nejde přitom o klasické navýšení dotace, ale pouze o předčasné vyplacení peněz z dotace na rok 2010. V příštím roce bude totiž naopak dotace hokejistům o navýšenou částku krácena z 11 na 9,75 milionu.

Původní návrh rady počítal nejdříve s navýšením o 2,5 milionu a následném krácení ve dvou letech. Jenže zastupitelé s tím nesouhlasili, takže muselo přijít kompromisní řešení.

Přesto mohou Panteři další peníze ještě letos dostat. Musí ovšem nejdříve předložit forenzní audit, na jehož základě může zastupitelstvo opět rozhodnout o další pomoci.

„Výsledek auditu předloží vedení Havířovské hokejové společnosti radě. Město přitom musí souhlasit s firmou, která audit provede,“ řekla vedoucí tiskového oddělení magistrátu Radmila Friedlová, která dále uvedla, že časově není předložení výsledků nijak limitováno. „Čím dříve hokejisté výsledky auditu předloží, tím dříve se jimi bude vedení města zabývat,“ dodala Friedlová.

Hloubkový audit požadovali hlavně zástupci opozice, kteří chtěli mít jistotu, že peníze poputují do zdravé společnosti a ne do rukou exekutorů. Navíc žádali, aby nebyl z konce roku 2008, ale aby měl co nejčerstvější datum. „Mám informace, že auditorské firmy dokáží udělat audit ke konci jednotlivých měsíců, takže navrhuji, aby byl zhotoven k poslednímu srpnu.“

Hokejisté se tomuto kroku vůbec nebránili. Naopak poukazovali na to, že v minulosti sami audit navrhovali. „Na valné hromadě jsem audit osobně navrhoval. Jenže výsledků jsem se dodnes nedočkal. Auditor prý následně odjel na dovolenou a já se na další valné hromadě jen divil, proč výsledky nejsou ještě k dispozici,“ uvedl prezident hokejového oddílu Jan Strmeň.