Rezerva města, která hraje důležitou roli při získání dotací, přitom počítá s 5,8 milionu ko­run.

„Už při tvorbě rozpočtu na rok 2009 jsme byli opatrní a nezvyšovali jsme daňové příjmy a naopak je snížili o 30 milionů korun. Učinili jsme i další úsporná opatření a zastropovali jsme jednotlivé výdaje na úroveň roku 2008. Přesto si můžeme dovolit vložit letos 140 milionů do investic a to díky přebytku hospodaření z minulých let a díky úspěšnosti v získávání dotací,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Daňové příjmy jsou v rozpočtu na příští rok sníženy o 30 milionů korun. „I přes tato opatření, kdy nám v městské pokladně bude chybět několik desítek milionů korun z daní, máme už nyní hotový vyrovnaný rozpočet pro rok 2010,“ dodal starosta.

Krize a snížení daňových příjmů však financování důležitých oblastí a činností města neohrozí. „Šetřit rozhodně nebudeme v oblasti školství, bydlení, údržby komunikací a zeleně či v podpoře sportu a kultury. Do těchto oblastí budeme vkládat stejné finanční prostředky jako dosud,“ uvedl Vícha.

Zároveň připustil, že peněz na investice bude méně. „Zatím jsme do rozpočtu zařadili potřebné investice, které rozhodně nejsou ohroženy a ty, které mohou počkat, jsou zatím tzv. pod čarou. Za současných podmínek se proto zatím například nebudeme pouštět do nákladné rekonstrukce Národního domu ve Starém Bohumíně nebo do výstavby sportovní haly. To jsou projekty, které mohou počkat,“ prozradil Vícha.

Z velkých investičních akcí počítají v Bohumíně v roce 2010 s dofinan­cováním přeměny zpustlého Rafinérského lesíka za Slunečnicí na sportovně-rekreační lesopark, jejíž celkové náklady jsou přes 17 milionů korun. Městu však na ni finančně přispívají hned dvě bohumínské společnosti – ŽDB Group a Bonatrans Group a to celkem 12 miliony korun. Stavět se začne i dětské dopravní hřiště za 4 miliony korun v Hobbyparku v parku Petra Bezruče a také obousměrná cyklostezka v samotném centru za téměř 15 milionů korun. Pokračovat bude město také v regeneraci panelových sídlišť, tentokrát za 8 milionů korun v lokalitě Nerudovy ulice. V oblasti školství počítají v Bohumíně s modernizací školních hřišť. Na opravy a investice bytového fondu je přitom z rozpočtu města vyčleněno přes 63 milionů korun

„Očekáváme, že budeme opět úspěšní v získání dotací a že možná příjmy z daní budou vyšší. Proto přemýšlíme o úvěru ve výši 15 milionů korun na dofinancování investic, na které jsme získali dotaci. Jde o opravu domů na Mírové ulici za 23 milionů korun. Z vlastních zdrojů jsme schopni uhradit 15,3 milionu korun a na zbylou část 7,7 milionu korun bychom si vzali úvěr. Část tohoto úvěru bychom pak splatili v roce 2011 právě přidělenou dotací,“ uvedla vedoucí finančního odboru bohumínské radnice Jana Masná.

Rozpočet Bohumína se postupně zvyšuje. Zatímco například v roce 2000 zastupitelé schválili jeho výši v objemu 381 milionů korun, v roce 2002 byl rozpočet přibližně 450 milionů korun a v roce 2006 a 2007 to bylo téměř 600 milionů korun. V roce 2008 a 2009 už byl rozpočet Bohumína vyšší než 600 milionů korun.