V krátkém zahajovacím projevu velící důstojník Armády spásy pro Českou republiku major Michael Raymond Stannett vyzvedl význam projektu a zároveň poděkoval zástupcům města Havířova a Moravskoslezského kraje za projevený zájem a finanční podporu při realizaci tohoto ušlechtilého díla.

„Dnešní den pro nás z Armády spásy se stává splněným snem. Od počátku roku 1991, kdy jsme v Havířově otevřeli ubytovnu pro muže, jsme si uvědomili, že potřebujeme poskytnout určitou hlubší péči lidem, kteří jsou závislí na alkoholu a ocitli se v životní krizi. Tento náš projekt nabízí profesionální péči, zdravotní a psychologickou pomoc spojenou s péčí, která vychází z křesťanských východisek,“ uvedl major AS.

Po přestřižení slavnostní pásky si účastníci shromáždění prohlédli vnitřní uspořádání a vybavení budovy.

„Posláním Služby následné péče je nabídnout pomoc osobám, kteří se rozhodnou trvale zbavit své závislosti na alkoholu či gamblingu. Naší snahou je prostřednictvím individuálních i skupinových terapií a pestré nabídky volnočasových aktivit vést uživatele k odpovědnému, samostatnému a smysluplnému životu bez závislosti,“ uvádějí autoři projektu.

Cílovou skupinou jsou muži starší osmnácti let bez přístřeší, soběstační, závislí na alkoholu nebo hazardních hrách, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu. Dále ti, kteří minimálně čtrnáct dní prokazatelně abstinují a přitom neprošli léčbou, ale chtějí se závislosti zbavit. Pro každého uchazeče zpravidla platí, že by měl mít trvalý pobyt na území Moravskoslezského kraje. Délka léčby je osmnáct měsíců. Denní sazba s ubytováním a stravou je dvě stě korun. Kapacita střediska je pro patnáct lidí.