Poté, co se managementu havířovské pobočky podařilo koncem září dojednat přestup velké většiny studentů na frýdecko-místeckou pobočku Univerzity Jana Ámose Komenského, přišli zástupci pro „havířovské“ studenty snovou nabídkou: své studium mohou dokončit vPolsku.

Více o tématu čtěte v Souvisejících článcích

Výuka by podle Elźbiety Trojniar, jednatelky Akademie tvůrčího rozvoje (ATR), která zajišťovala výuku vHavířově, měla probíhat na polské straně ve Wodzisławiu Sląskim. A jaké podmínky a záruky budou mít studenti v Polsku?

Polská strana chce umožnit studium všem, kteří se rozhodnou pokračovat v oboru Pedagogika, Anglická filologie a Management.

„Zájem je velký. Jediné, co nemůžeme zabezpečit, je Informatika. Zde je ale vyjednán přestup na Vysokou školu podnikání v Ostravě, kde se rozhodli ve velké míře pokračovat i studenti managementu. Ti, kteří nastoupí ve Wodzislawi, budou mít stejné finanční podmínky a pokud se rozhodnou pro platbu v naší měně, bude je to vycházet o 350 korun měsíčně méně,“ uvedla Elźbieta Trojniar.

Jeden problém však Poláci připouštějí. Může se totiž stát, že kantor nepovede výuku v češtině a bude mít s sebou překladatele. „O tom však potenciální studenty informujeme na našich webových stránkách,“ uvedla Trojniar.

Podle informací redakce požádalo sedmnáct studentů managementu vedení školy v Lodzi o písemné záruky, že pokud se rozhodnou pokračovat ve studiu, budou mít jistotu, že včas dostudují. Také požadovali jistotu, že vše bude probíhat v českém jazyce, včetně státnic a diplomové práce. Na jejich dotaz z počátku října jim však dosud polská strana neodpověděla.

BÁRA KELNEROVÁ, TOMÁŠ JANUSZEK