Situace je prý problematická hlavně v centru města. „Zajímalo by mě, zda může město něco dělat s přemnoženými kočkami. Bydlíme ve Štefánikově ulici a ve vnitrobloku máme asi patnáctičlenou skupinu koček,“ stěžuje si anonymní pisatel na internetových stránkách města v rubrice dotazy.

To, že v Českém Těšíně přibývá nejen toulavých koček, ale také psů, redakci potvrdil ředitel českotěšínské Městské policie Petr Chroboczek.

„Do současné doby, tedy do začátku října, jsme odchytili již sto psů a osmnáct koček a to je již desetiprocentní nárůst, avšak oproti celému loňskému roku,“ argumentuje čísly a procenty Petr Chroboczek.

Vedoucí oddělení životního prostředí Městského úřadu Český Těšín Petr Nestrašil je však jiného názoru. Podle něj není problém přemnožených koček ve městě nijak vážný.

„Každoročně se však na území města objeví lokalita, kde se problém s kočkami projeví. Občan, který takovýto problém zjistí, má možnost obrátit se na Městskou policii. Strážníci zajistí odchyt zvířat, tedy nejenom koček, ale hlavně psů,“ uvedl Nestrašil.

V objektech, kde je problém kočky odchytit, město může nainstalovat odchytovou klec. Poté se odchycená zvířata odvážejí do útulku pro zvířata.

„Další možností, kterou město má a také ji využívá, je provádění kastrace koček. Tuto kastraci provádí předem určený veterinární lékař. Pooperační péči zajišťuje paní Lojkásková z Českého Těšína, která o možnosti provádění kastrací usiluje každoročně a pooperační péči zajišťuje na vlastní náklady. Na provádění kastrací vyčleňuje město Český Těšín každoročně částku 10 tisíc korun,“ doplnil Nestrašil.

Provádění kastrací se, podle něj, pozitivně projevilo na úbytku populace koček zejména v centru města, kde je kastrace ve spolupráci s paní Lojkáskovou cíleně prováděna. Kastrovaná kočka pak může nadále působit v tlumení populace drobných hlodavců.

K nejčastějším odchytům zejména koček a psů dochází zpravidla po letních prázdninách a po Vánocích, kdy se na ulici ocitají „nevhodné dárky“ dětí.

„Děti si třeba z prázdnin od babičky přivezou kocourka, kterého se po pár týdnech nabaží a pak se jej prostě zbaví. Lidé se chovají vůči zvířatům velice nezodpovědně,“ myslí si Marie Štýrská, majitelka havířovského útulku pro zatoulaná a opuštěná zvířata.