„Památka vyžaduje celkovou rekonstrukci a konservaci některých částí,“ uvedla Kristina Fajová, vedoucí hospodářského střediska hlavního výboru Polského kulturně osvětového svazu (PZKO), kterému budova patří. Fajová dále doplnila, že v posledních letech byly prováděny jen nutné údržbářské práce.

„V některých místech fasáda, která je zdobená maurskými detaily v eklektickém slohu, praská a hrozí odlomení části omítky. Nejhůře na tom byla originální, krásně členěná okna, u kterých hrozilo vypadnutí jednotlivých skleněných tabulek,“ vysvětlila Fajová s tím, že právě z těchto důvodů se rozhodli pro rekonstrukci oken, která bude provedená ve dvou fázích. „První fáze je zaměřená na renovaci vnějších oken, která jsou v havarijním stavu. Předpokládané ukončení renovace je k 31. říjnu 2009. Druhá fáze, která bude zaměřena na renovaci zbylých oken, bude realizována v roce 2010. Rekonstrukcí dojde k zatěsnění oken a k zamezení úniku tepla,“ doplnila Fajová.

Na rekonstrukci přispělo také město Český Těšín. To získává každým rokem prostředky z Ministerstva kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek. O tyto prostředky se pak mohou přihlásit subjekty, působící na území Českého Těšína.

„Letos město získalo z ministerstva v rámci programu 77 tisíc korun, a protože se do tohoto programu přihlásil pouze HV PZKO se žádostí o finanční pomoc při rekonstrukci historicky vzácné budovy, připadla celá částka jemu,“ uvedla tisková mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková. Dotace z Ministerstva kultury pokryje pouze malou část nákladů, které si rekonstrukce velkých oken atypického tvaru vyžádá.

„Je to jedna z mála dochovaných historických stavebních památek na území města Českého Těšína. Navíc jde o jedinou takto zachovalou budovu židovské synagogy nejen na území obou Těšínů, ale také pravděpodobně na území celého Těšínského Slezska. Objekt navrhnul v roce 1928 významný stavitel Eduard David. Čelní fasáda je pojata ve velmi zajímavém eklekticko – maurském stylu a jsme rádi, že tak vzácnou památku na území města máme,“ uvedl místostarosta Českého Těšína Stanislav Folwarczny s tím, že zástupci předválečné židovské obce, kteří nedávno navštívili město i synagogu, velmi ocenili snahu radnice o zachování této ojedinělé památky.

Kromě oken je však třeba synagoze dopřát ještě hlubší ozdravnou kúru. „Je zapotřebí celkově vyměnit střechu, kanalizaci, je nutná nová rekonstrukce rozvodu plynu a elektřiny a také výměna parket, neboť podlaha je vyschlá a jsou v ní mezery. Pokud budou nějaké další finanční prostředky, budeme nadále pokračovat v rekonstrukci,“ přiblížila plány do budoucna Fajová.