Změna zákona, známého jako chodníková novela, způsobí na mnoha místech problémy, jelikož se promítne v rozpočtech měst a obcí. Ty budou muset například pořídit techniku, zaměstnat další pracovníky nebo zajistit úklid dodavatelsky.

Havířova se tato tolik diskutovaná změna výrazněji nedotkne, jelikož údržba chodníků byla zajišťována již v dřívějších letech a bez velkých problémů. „Protože jsme takovouto službu občanům zajišťovali již v minulých letech, nejsme zaskočeni novelou zákona a jsme připraveni i letos na zajištění zimní údržby, včetně úklidu sněhu z chodníků,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.

Město Havířov zajišťuje zimní údržbu prostřednictvím Technických služeb města Havířova. Rozsah celkově udržované sítě místních komunikací činí 160 kilometrů vozovek a 86 kilometrů chodníků.

Za zimní období od 1. listopadu 2008 do 31. března 2009 zaplatila havířovská radnice 12,5 milionů korun, když přímo na chodníky to bylo okolo 2,5 milionu. V loňském a předloňském roce byly zimy mírnější, takže za zimu 2007-2008 byly tyto náklady 11,1 milionu a za zimu 2006-2007 dokonce jen 9 milionů.

„Pro nadcházející zimu předpokládáme mírné navýšení ceny. Řádově se bude jednat o statisíce, a to například proto, že došlo k doplnění nově postavených komunikací a doplnění vozovek a chodníků na základě požadavků obyvatel,“ vysvětlila Pondělíčková.

Chodníky se ve velké míře uklízejí i ručně. Ruční úklid sněhu již několik let zajišťují pracovníci veřejně prospěšných prací. Nově se k nim nyní připojí i pracovníci, kteří budou zajišťovat veřejnou službu, což je až 240 lidí měsíčně. Kromě pravidelně udržovaných úseků bude těmto pracovníkům zadáván úklid dle aktuální potřeby. Bude se jednat především o údržbu chodníků, na kterých nelze použít techniku.

„Jelikož v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví plán zimní údržby potřebné priority údržby, a to místně i časově. Zařazení komunikací do jednotlivých pořadí důležitosti vychází z dopravního významu předmětných komunikací,“ dodala Pondělíčková.