„Lidé dluží především za nájemné, odpady, pokuty, poplatky ze psů a podobně. Víme, že někteří naši spoluobčané se svým finančním závazkům vyhýbají záměrně a stávají se tzv. „chronickými“ neplatiči,“ uvedl místostarosta města Martin Sliwka.

Město prý už první nadstandartní kroky pro získávání svých peněz podniká. „Kupříkladu u místního poplatku za komunální odpad jsme nad rámec obvyklých postupů rozeslali upomínky našim dlužníkům, kde je vyzýváme, aby dluh zaplatili. Zároveň těmito upomínkami chceme dát všem šanci, aby vyřešením problému tak mohli předejít případným exekucím,“ řekl Sliwka.

Zda ale častější písemné upomínky dokáží vzbudit v chronických neplatičích větší aktivitu, je k zamyšlení. Proti dlužníkům, kteří si nedají říct, musí město použít jiné páky.

„Využíváme právních kroků vymezených zákonem o správě daní a poplatků, jako například spolupráce s úřady práce, bankami, zdravotními pojišťovnami a dalšími subjekty, kde v rámci tzv. součinnosti třetích osob, zjišťujeme zaměstnavatele dlužníků, bankovní účty, poskytnuté formy podpor apod., abychom získali exekuovatelný titul. Pak můžeme dotyčnému dlužníkovi sáhnout na účet, na důchod, na mzdu a podobně,“ dodal Sliwka.