Například v Karviné-Darkově radnice nechala vybudovat historicky první kanalizační stoku, která vede souběžně s Lázeňskou ulicí. Tamní domkaři se nyní mají k hlavnímu řadu připojit, což však odmítají.

„Taková přípojka by konkrétně mě přišla na skoro sto tisíc korun. Spočítal jsem si, kolik metrů to mám k okraji pozemku, kam mi přivedli přípojku, a došel jsem k této sumě. Jsou to hříšné peníze, které navíc nemám, takže se připojovat nebudu,” tvrdí jeden z obyvatel Darkova Milan Vaněk.

Podobně situaci vidí i řada jeho sousedů. Lidé proto chtějí, aby přípojky zaplatilo město. Argumentují mimo jiné tím, že město dostává každoročně finanční kompenzaci od OKD za to, že těží na katastru města, což je například právě pod Darkovem.

Podle primátora Tomáše Hanzela patří peníze, které město dostává od OKD, všem obyvatelům města, a jsou potřeba také na jiné projekty. Podle něj je tu i další důvod, proč město nemůže jednotlivým lidem budovat kanalizační přípojky. „Město přívod až k domům zaplatit nemůže, protože nemůže vstupovat na soukromý majetek. Kanalizační přípojky tedy lze budovat jen po hranici soukromého pozemku. Z obecních peněz se sice financovaly jisté drobné změny v projektu dostavby kanalizace, ale vždy jen na veřejném majetku,“ řekl primátor.

Dodal, že pokud by město investovalo do soukromého majetku a zhodnotilo jej, zvýhodnilo by jednu skupinu soukromníků oproti jiným.

Některé obce lidem pomohou

Stejný problém však řeší v mnoha jiných obcích a městech. Například radnice v Mostech u Jablunkova je však ke svým obyvatelům vstřícnější. Starosta Milan Procházka tvrdí, že obec chce být solidární ke všem, a navíc si tak ušetří potíže s těmi, kteří by napojení odmítali nebo si je z finančních důvodů nemohli dovolit. „Obec vyjde tato investice zhruba na 4 až 5 milionů korun. Kromě toho lidem vyřídí stavební povolení a všechnu administrativu, co s výkopy kanálu souvisí,” uvedl Procházka.

Třinec zase domkařům zdarma připraví projektovou dokumentaci a nabídne bezúročné půjčky z fondu rozvoje bydlení. Stonava všem domkařům, kolem jejichž pozemku buduje kanalizaci, přípojky proplatí ze svého rozpočtu.

Podobný krok se rozhodli udělat v Českém Těšíně: ve chvíli, kdy se začnou stavět podél řeky Olše nové čistírny odpadních vod a kanalizace, zaplatí lidem připojení do této sítě z městské pokladny. Ve městě se připojení týká přibližně 220 nemovitostí.

„Dohodli jsme se, že doporučíme zastupitelům, aby náklady na vybudování přípojek pro tyto domy pokryla městská pokladna. Je důležité domkaře takto pobídnout, protože s napojením budou muset i tak začít platit stočné. V opačném případě by budování čističek a realizace celého plánu revitalizace neměla smysl,“ uvedl radní Tadeáš Cichý.

To obyvatelé havířovských místních částí Dolní a Prostřední Suché vnímají zprávu o budování kanalizace pozitivně a připojení na páteřní síť při financování vlastními prostředky na jejich pozemku chápou. V Havířově by se nová kanalizace měla začít stavět příští rok. „Nezaznamenali jsme prakticky žádné negativní reakce,“ řekla mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková.