Argumentují mj. tím, že nelze srovnávat nesrovnatelné. Výše odměn členů zastupitelstva třetího největšího města v republice je nesrovnatelně vyšší než zastupitelé např. v pětadvaceti­tisícovém Českém Těšíně.

„U menších měst jsou odměny spíše symbolické za práci, kterou zastupitel odvádí. Podle tabulek z nařízení vlády činí nyní odměna pro člena zastupitelstva v Českém Těšíně 510 korun a příplatek za počet obyvatel 360,“ přiblížila mluvčí města Dorota Havlíková s tím, že o snížení odměn pro volené zástupce se v zastupitelstvu nejednalo.

Vedení Karviné nechce navrhovat zastupitelům snížení odměn, protože je nikdy neměli a nemají na možném maximu, spíše ve dvou třetinách povolené taxy.

„Samozřejmě záleží na zastupitelích samotných. Pokud někdo takový návrh vznese, bude se o něm jednat. Karviná by snížením nijak výrazně neušetřila, snížené příjmy v rozpočtu by to určitě nevyřešilo a vedení města soudí, že zastupitelé pracují dobře,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.

Prozradila, že zastupitel v Karviné pobírá základní odměnu včetně příplatku za obyvatele 1210 z možných 1780 korun, člen výboru pak bere 1650 korun (lze mu schválit až 3630). „Maximum u nás mají jen šéfové výborů a komisí a radní: neuvolněný radní má 5230 korun, předseda výboru 3840 korun. S funkcí v zastupitelstvu se odměny nezdvojují, bere se jen za tu nejvyšší.

Se snižování odměn zastupitelům nepočítají ani v Bohumíně. „Není důvod, zastupitelstvo pracuje velmi dobře a dobré výsledky vykazují i výbory a komise. Zastupitelé totiž byli už při schvalování rozpočtu na rok 2009 prozíraví a snížili daňové příjmy o 30 milionů korun a přijali i další úsporná opatření,“ uvedla Dagmar Fialová, tajemnice Městského úřadu v Bohumíně. Měsíčně pobírá zastupitel v Bohumíně částku 870 korun,

Ani nikdo z volení zástupci města Orlové zatím nevznesl návrh na snížení odměn z důvodů úsporných opatření. „Ale není to vyloučeno,“ říká mluvčí radnice Nataša Cibulková. Dodala, že další jednání zastupitelstva města proběhne ještě v letošním roce a je teoreticky možné, že v rámci projednávání rozpočtu a úspor na jednotlivých kapitolách, bude toto téma otevřeno.