Hlavní třída v Havířově, do roku 1990 nesoucí název Gottwaldova, patří pro svou architektonickou výjimečnost k dominantám města. V průběhu své téměř pětapadesátileté historie doznala jen málo změn. Budovy si zcela zachovaly svou původní podobu. Žádná z nich nebyla zbourána nebo přestavěna, ani nepřibyla nějaká nová stavba.

Více o tématu čtěte v Souvisejících článcích

Svou tradici si zachovávají také pestrobarevné květinové záhony uprostřed nejfrekventovanější městské ulice. Přesto dnešní Hlavní třída je jiná než byla. Již skoro ztratila svou nádhernou lípovou alej.

Staré, často také nemocné stromy musely ustoupit nové výsadbě. Na jejich místa jsou vysazovány nově čtyři až pět metrů vysoké pyramidální habry, dovezené z Holandska.

Místo 180 lip bude mít nové stromořadí celkem 119 habrů. Jsou mnohem odolnější vůči negativním vlivům než lípy. Znečišťování prostředí, zhutnění půdy nebo působení soli, mnohem lépe snášejí, než předchozí druh. Mají také menší vzrůst a velikost koruny, takže nebudou tolik stínit.

K přeměnám hlavní dopravní tepny města patří rovněž modernizace křižovatek, obnova chodníků nebo postupná výměna veřejného osvětlení.