Na tuto cílovou skupinu se chce nyní více zaměřit odbor sociální a zdravotní v Orlové. Pan Milan měl obrovské problémy se svým zaměstnavatelem. „Ten mi velmi opožděně a s problémy potvrdil mé výdělky pro Úřad práce v Orlové. Z tohoto důvodu tento úřad přerušil řízení ve věci přiznání podpory v nezaměstnanosti,“ říká šestapadesátiletý muž.

Zoufalý muž se tak ocitl v situaci, kdy neměl žádné příjmy a z tohoto důvodu nebyl schopen platit nájemné. Nemohlo tedy následovat nic jiného, než brzká výpověď z nájmu.

„Tento pán dorazil na naše oddělení a na naši radu se z bytu neodstěhoval. Do situace jsme se vložili my, a to tím, že jsme jeho vlastníkovi opakovaně vysvětlovali, jak se do této situace pan Milan dostal. Argumentovali jsme, že ji nezavinil osobně a přimlouvali jsme se osobně za to, aby byt mohl nadále užívat,“ vysvětlila úřednice oddělení dávek hmotné nouze.

Výsledek? Po domluvě s majitelem pan Milan byt opustit nemusel. „Podmínkou bylo řádně hradit nájemné po dobu dvanácti měsíců a splatit vzniklý dluh. Vlastníkem bytu bylo přislíbeno, že po této zkušební době mu bude opět vystavena platná nájemní smlouva,“ dodala úřednice.

V podobném duchu chtějí na orlovské radnici řešit i příběhy dalších lidí, kterým nebyl osud nakloněn. Proto chtějí i nadále cíleně vyhledávat lidi, kteří jsou v hmotné nouzi.

„Pro jejich nacházení jsme zvolili několik strategií. Oslovili jsme například anonymním dotazníkem naše stávající klienty s tím, zda neznají ve svém okolí někoho, kdo je v tíživé situaci. Osloveny byly i různé instituce, jako například Úřad práce nebo orlovské školy. Zde jsme se pedagogů a výchovných poradců ptali, zda se v jejich třídách nenachází děti z rodin, které se potýkají s nedostatkem finančních prostředků,“ dodala vedoucí oddělení dávek hmotné nouze v Orlové Pavlína Tomanová.

Osloveni byli také praktičtí lékaři a městští strážníci. Několik lidí se už takto podařilo orlovským úředníkům najít a pomoci. Ti další se mohou obrátit na Městský úřad v Orlové, odbor sociální a zdravotní, oddělení dávek hmotné nouze v ulici Okružní, v Orlové Lutyni.