V aule gymnázia uspořádali výstavu a pro své spolužáky připravili přednášky na různá témata související se svobodou a demokracií.

„Projekt jsme zorganizovali v rámci kurikulární reformy. Pojali jsme to od už od roku 1945 a na panelech připravili několik tématických celků. Studenti druhého ročníku prezentují ostatním třídám komentářem k těmto událostem,“ uvedla ředitelka Zuzana Carbolová.

„Je tady tábor nucených prací, informace o Miladě Horákové, o Karlu Sabelovi, absolventu našeho gymnázia, který jako vysoký důstojník se stal obětí komunistické zvůle a byl popraven,“ doplnila.

Další panely přiblížily mladým lidem např. změnu situace v NDR, perestrojku a Michaila Gorbačova, Chartu 77, jak se situace vyvíjela v Polsku a Maďarsku, všechny naše prezidenty počínaje Tomášem Garrique Masarykem. Samostatný panel byl věnován Václavu Havlovi, prvnímu polistopadovému prezidentovi a také státním symbolům České republiky.

Nechyběly však ani videosekvence se zpěváky Martou Kubišovou, Václavem Neckářem, Evou Pilarovou, Karlem Krylem s jejich písněmi proti režimu a tak mladí lidé si nenásilnou formou připomínali sled události už od roku 1945. Mohli si také prohlédnout noviny ze soukromého archívu profesora Václava Labaje, spoluzakladatele Občanského fóra v Třinci, který učí na škole dějepis.

„Pečlivě jsem je schovával a věděl, že jednou se sejdou,“ prozradil. Kromě spojených vydání okupačních týdeníků Nová svoboda, Rudé právo, Práce to byly Literární listy z roku 1968, Lidová demokracie, Květy, Mladý svět a další.

„Tento projekt mne moc zaujal. Poukazuje na to, co se kdysi stalo. Ještě jsem tehdy ani nebyl na světě. Já konkrétně jsem měl na starosti Chartu 77 a připravil na to téma přednášku. Neměli bychom zapomínat na historii, na chyby, které jsme v ní udělali, už jen proto, aby se neopakovaly,“ dodal student Simon Piwko.

EMILIE ŚWIDROVÁ