Po pokácení několika stromů přišla na řadu těžká technika. Terénní úpravy už nyní zřetelně naznačují, jak a kde přesně bude hráz vybudována.

Celkové náklady na výstavbu hráze se mají vyšplhat až na 21 milionů korun. Přibližně polovinu z této částky zaplatí město. Na druhou polovinu se podařilo havířovské radnici získat dotaci z kraje.

Tuny zeminy jsou momentálně navezeny na škvárové hřiště, takže zde zamezily jeho využívání. Fotbalisté s tím ale počítali a všechny kroky stavařů ve spolupráci s městem koordinovali, takže celkově jejich činnost omezena nebyla.

„Hlavním cílem stavby je vyřešení protipovodňového opatření, které má dostatečně ochránit proti záplavám Areál volného času, který chceme postavit v budoucnu východně od řeky Lučiny,“ vysvětlila hlavní záměr města mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Stavba se hned na počátku zpozdila téměř o měsíc, a to na základě odvolání proti výsledkům výběrového řízení jedné z firem, které v něm neuspěly. Vedení města muselo poté vyčkat na vypršení zákonné lhůty, ve které se tato společnost mohla dovolat k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do Brna.